Bancej.jpg

Narodil sa 04.09.1960 v Michalovciach.

Vzdelanie

základná škola, Michalovce  1975 – 79 Gymnáziu Pavla Horova, Michalovce 1979 – 84 Chemicko-technologická fakulta SVŠT, Bratislava

Životopis

Narodil sa v úradníckej rodine. Básne začal uverejňovať koncom sedemdesiatych rokov v dobových literárnych časopisoch. Koncom osemdesiatych rokov publikoval najmä v Literárnom týždenníku a Dotykoch. Po roku 1990 otvorili spolu s Urbanom na stránkach Dotykov priestor na konfrontáciu rozmanitých literárnych a estetických prúdov, individuálnych i skupinových autorských poetík.

KOMIKSografia

All items (4)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.